logo frov Fakulta rybářství
a ochrany vod
Faculty of Fisheries
and Protection of Waters
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice
Czech Republic 

Jsme mladou, aktivní vědeckou středoevropskou fakultou spoluvytvářející ekonomicky soběstačnou, sociální, dynamickou, k přírodě šetrnou Evropu.

dekan

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., děkan fakulty

sipka Mládí a produktivita

160
zaměstnanců 
55
doktorantů
 230
dalších studentů

sipka Evropské investice

head

Evropské investice umožňují vytvářet špičkovou aplikovanou a základní vědu

sipka Motivace pro nadané studenty

Měsíčně až 12 tisíc korun stipendia

sipka Studium v rodinné atmosféře jižních Čech
houses

sipkaMezinárodní vědecké renomé
world

sipka Podnětné prostředí

12

více než polovina doktorandů je ze zahraničí

Čím se zabýváme a výsledky našeho výzkumu

Studentům nabízíme obory rybářství, akvakultura a ochrana vod, formou bakalářského, navazujícího magisterského či doktorandského studia
Spolupráce s evropskými i světovými partnery na 7 mezinárodních projektech
Patenty, licence, technologie, ochranné známky, podnikatelská činnost
Každý rok publikování zhruba 100 článků v prestižních vědeckých časopisech

letak

reklama1
reklama2
reklama3

 Struktura fakulty

Výzkumný
ústav rybářskýa
hydrobiologický
(VÚRH)

ve Vodňanech

Ústav
akvakultury a ochrany vod
(ÚAOV)

v Českých
Budějovicích

Ústav
komplexních
systémů
(ÚKS)

v Nových Hradech

Mezinárodní 
environmentální 
vzdělávací, poradenské 
a informační středisko ochrany vod (MEVPIS)

ve Vodňanech

Jihočeské výzkumné
centrum akvakultury 
a biodiverzity hydrocenóz 
(CENAKVA)

ve Vodňanech

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5
 Mezinárodně uznávaný ústav spoluvytváří světové trendy v rybářství se zřetelem na zachování biodiverzity hydrocenóz v Evropě. Má moderní zázemí, laboratoře a technologie pro studenty, vědce a podnikatele. Aplikačně orientovaný ústav nabízí studentům a vědcům specializace v oblastech rybníkářství, rybářství, kvality rybího masa, hydrobiologie a ochrany vod. Fakulta zde prodává své kvalitní výrobky z ryb. Studenti a vědci zkoumají na moderním pracovišti komplexní systémy a obecné zpracování signálů. Spolupracují s rybářskými evropskými pracovišti, kde je potřeba třídit, ukládat a zpracovávat experimentální data. Administrativní středisko fakulty s děkanátem, ubytovacím a manažerským zázemím zaměřeným na mezinárodní studentské letní školy, celoživotní vzdělávání, workshopy, propagaci a řízení projektů. Od roku 2010 zastřešuje multidisciplinární vědecké programy napříč FROV se zaměřením na výživu a kvalitu ryb, ochranu a akvakulturu jeseterů, dlouhodobě udržitelnou akvakulturu, ochranu raků, kvalitu vody a  vytěžování a managment experimentálních dat.
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech