Úkolem pracoviště pro zahraniční vztahy Fakulty rybářství a ochrany vod JU

 je především:

 1 1
   2 2   
 3 3
         
         
         
hlava  
 postel
   slozka
line   line   line
Asistence
zahraničním zájemcům
  Zajištění pobytů   Evidence mobilit
         
papir    ruka   domecek 
line   line   line
Smluvní vztahy
se zahraničními institucemi
   
Zajištění a rozvoj zdrojů
financování
 
Vytváření příjemných
podmínek
         
ruka2         
 line        
Administrativní podpora
mezinárodních projektů
       

•    poskytování informací studentům a akademickým pracovníkům Fakulty rybářství a ochrany vod týkající se nabídek zahraničních mobilit,
•    organizovat výběrová řízení na zahraniční mobility zajišťované Fakultou rybářství a ochrany vod,
•    asistovat studentům a akademickým pracovníkům při administraci zahraničních mobilit,
•    asistovat studentům a akademickým pracovníkům ze zahraničí při administraci jejich krátkodobých studijních a pedagogických pobytů,
•    asistovat při zajištění ubytování pro zahraniční návštěvy Fakulty rybářství a ochrany vod,
•    evidovat výjezdy a příjezdy studentů a akademických pracovníků do a ze zahraničí,
•    smluvní vymezení aktivit se strategickými zahraničními institucemi,
•    rozvíjet projektové a finanční zajištění zahraničních pobytů,
•    vytvářet příznivé podmínky pro hostování zahraničních expertů
•    zajištovat administrativní podporu při přípravě mezinárodních projektů.
 
proděkan pro zahraniční vztahy
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
 
Tel: + 420 387 774 730
Mobilní tel.: +420 777 698 427
e-mail: vzlabek@frov.jcu.cz
úřední hodiny:
PONDĚLÍ
12:30 - 15:00
 
referentka oddělení pro zahraniční vztahy
Lucie Kačerová
LLP Erasmus, Rozvojový program
Výjezdy / příjezdy studentů, doktorandů a akademických pracovníků
 
Tel: +420 387 774 736
Mobilní tel.: +420 734 269 084
úřední hodiny:
ÚTERÝ
12:30 - 14:00
 
STŘEDA
 8:00 - 11:00
12:30 - 14:00
ČTVRTEK
 8:00 - 11:00
12:30 - 14:00
 
projektový manažer pro zahraniční projekty
PaedDr. Jiří Koleček
 
Tel: +420 387 774 772
Mobilní tel.: +420 606 050 576
 
 
Adresa:
Studijní pracoviště – Lucie Kačerová – č. dveří 221 (2. patro)
Proděkan pro zahraniční vztahy – doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. – č. dveří 208
Zátiší 728
389 25 Vodňany

MAPA zde