FROV JU RGB NEGATIVE

Zúčastnil jsem se kurzu pořádaného v Německu a České republice: Stable Isotopes in Environmental Sciences, Ecology and Physiology, 01 - 07. dubna 2019.

Ve dnech 8. - 12. 4. 2019 se zástupci FROV JU v Berlíně zúčastnili školení zaměřeného na management hodnocení kvality výzkumných organizací a vysokých škol.

Ve dnech 9. - 10. 4. 2019 navštívili Dr. Bořek Drozd a Ing. Pavel Franta Technickou Univerzitu (Hydrobiologický ústav) v Drážďanech.

V rámci řešení projektu MOBIAQUA se dne 14. a 15. 2. 2019 zúčastnil Miloš Buřič a Martin Bláha koordinační schůzky u Lead partnera projektu Technische Universität Dreden, Institut für Hydrobiologie.

Ve dnech 6. – 8. února 2019 jsem uskutečnil zahraniční cestu na Friedrich Loeffler Institut v Německu.

Cesta do hydrobiologické laboratoře Ekologické stanice v Gebharts byla spojená s výlovem rybníka Ulrichsteich.

Ve dnech 2. - 6. 1. 2019 jsem vykonal pracovní cestu do Bordeaux (Pessac), kde sídlí firma IMETRONIC SARL.

Od 4. 3. do 30. 3. 2019 jsem měla možnost pracovat pod vedením Prof. Valerio Matozzo, Ph.D. v Laboratoři ekofyziologie a ekotoxikologie mořských bezobratlých, UNIPD, Italie.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech