* Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů na ak. rok 2021/22

Uzávěrky přihlášek jsou:

září 2020 a 1. února 2021 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/   

1. října 2020 - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

1. listopadu 2020 - Fulbright core program  https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

Od ledna 2021 můžete zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování Fulbrightovy stipendisty, kteří během zkráceného akademického roku 20/21 budou pobývat v Evropě. Jejich přehled bude k dispozici později na  https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

Zvát na přednášky samozřejmě můžete i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Vzhledem k posunutí zahájení všech programů na leden 2021 budou aktuální profily stipendistů k dipozici později na  https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/
* Výběrové řízení pro studenty FROV JU na mobility Erasmus+ na ak. rok 2019/20 - 2. kolo

Studenti mohou v příštím akademickém roce využít nabídku studijního pobytu, pracovní stáže či absolventské stáže, přičemž v případě studijního pobytu musí student v zahraničí získat kredity uznatelné v rámci jeho studia na FROV (minimálně 18 ECTS kreditů). Mobilita může být uskutečněna v období od 1. 9. 2019 nejpozději do 30. 9. 2020.

členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko

V případě vašeho zájmu o mobilitu v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020 mi oznamte svůj záměr využít tento program nejpozději do 11.11.2019, a zároveň doložte:

1/ přihlášku studenta na zahraniční mobilitu (viz příloha)

2/motivační dopis, který upřesňuje důvody vedoucí ke studiu/pracovní stáži na zahraniční vysoké škole a očekávaný přínos od pobytu v zahraničí (v angličtině)

3/ pokud máte - mezinárodní certifikát z jazyka, ve kterém bude probíhat studium/pracovní stáž v rámci pobytu

Studijní pobyt: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty - minimální délka pobytu jsou 3 měsíce (max. 12 měsíců); stipendium 330-510 Euro/měsíc (dle zvolené země – viz příloha)

Pracovní stáž: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2 - minimální délka pobytu jsou 2 měsíce (1 měsíc = 30 dní); stipendium 480-660 Euro/měsíc (dle zvolené země – viz příloha)

Absolventská stáž: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty-pracovni-staz-2/absolvenstka-staz - stejné podmínky jako u pracovní stáže.

Specifikace výběrového řízení na zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+ najdete v Opatření děkana č. 6/2019-  Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia vzahraničí a organizace zahraničních pobytů pracovníků FROV JU . http://www.frov.jcu.cz/files/uredni_deska/opatreni_dekana/2019/CZ/Opatreni_dekana_06-2019.pdf

Více informací o programu Erasmus+ je možné najít zde: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus

* Výběrové řízení pro pracovníky FROV JU na mobility Erasmus+ na ak. rok 2019/20 - 2. kolo

Erasmus programme enables support of three types of activities - Mobility for teaching, Mobility for training and Combination of Teaching and Training – at universities enterprises, training centres, research centres or other organisations.

Eligible countries - Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Croatia, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Macedonia, Norway, Turkey, Austria, Greece.

If you are interested in ERASMUS for academic year 2019/2020 than announce your interest by replying this e-mail up to November 1, 2019. Submit a motivation letter - mention type of mobility, name of university (or enterprise, training center, research organization etc. in case of training), term of your stay, your language level (English or other relevant) and cooperation with the partner university based on compliance with the development and internationalization strategy of the FFPW USB.

Staff mobility:

A/  Training:

this activity supports the professional development of teaching and non-teaching staff in the form of training events abroad (excluding conferences) and job shadowing/observation periods/training at a partner, or at another relevant organization abroad. Mobility max. 5 days.

B/ Teaching:

this activity allows academic staff to teach at a partner institution abroad. Staff mobility for teaching can be held in any subject area/academic discipline. Mobility max. 5 days with minimum of 8 teaching hours.

v    C/ Combination of Teaching and Training:

this activity allows academic staff to teach at a partner institution abroad in combination with training. Staff mobility can be held in any subject area/academic discipline. Your stay can´t  be longer than 5 days with minimum 4 teaching hours.

For more details see: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en and here: http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-zamestnance

Please notice actual Dean’s Measure No. 6/2019 Organization of Selection Procedures of International Mobilities and Internships, Obligations of the Students Using the International Mobilities, and Organization of International Mobilities of FFPW USB Staff http://www.frov.jcu.cz/cs/home-button/uredni-deska/opatreni-dekana

* Jihočeská univerzita nově součástí ESN

Mezinárodnímu studentskému klubu (International student club, ISC), fungujícímu na Jihočeské univerzitě od roku 2007, se povedlo začlenit do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (ESN). Stalo se tak 7. září 2019, kdy bylo jeho přijetí odsouhlaseno absolutní většinou zástupců sekcí ostatních českých univerzit. S novým jménem a vzhledem se tedy ESN USB Budweis stal 530. sekcí organizace a 19. sekcí v České republice.

ESN je studentská nezisková mezinárodní organizace, jejímž cílem je dobrovolná pomoc zahraničním studentům s praktickými problémy při jejich pobytu a studiu. Mimo jiné její snahou je zlepšení vzájemného mezikulturního porozumění, umožnění poznání české země, její kultury a historie, a to zejména prostřednictvím různorodých kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, pořádáním výletů a jiných projektů. Každoročně přijíždí na Jihočeskou univerzitu okolo 200 zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+, kterým se členové spolku ve svém volném čase věnují. V současné době je ve spolku patnáct členů, kteří se starají o organizaci aktivit a chod spolku a dalších 55 studentů, kteří pomáhají zahraničním studentům s praktickými problémy při příjezdu a pobytu na JU.

Se začleněním do ESN přichází kromě čistě praktické změny názvu (pozn.: ESN USB Budweis – Erasmus Student Network University of South Bohemia České Budějovice) přichází i několik výhod, jako např. partnerství, finanční podpora projektů, možnost účasti na vzdělávacích a zážitkových akcích, sdílení know-how napříč univerzitami a další. Spolek i nadále pokračuje v organizaci kulturních večerů, vlajkového průvodu, sportovních aktivit, večerů deskových her, exkurzí, výletů po okolí i do zahraničí, a nově přibydou aktivity podporující větší zapojení Erasmus studentů do společnosti (jako např. projekt Erasmus in Schools).

Ovšem nejen zahraniční studenti mohou z činnosti spolku profitovat. Činností spolku vzniká otevřené mezinárodní prostředí, v němž je možné si procvičit nebo vylepšit své jazykové dovednosti, poznat zahraniční kulturu a spoustu zajímavých lidí.

Mezinárodnímu studentskému klubu (International student club, ISC), fungujícímu na Jihočeské univerzitě od roku 2007, se povedlo začlenit do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (ESN). Stalo se tak 7. září 2019, kdy bylo jeho přijetí odsouhlaseno absolutní většinou zástupců sekcí ostatních českých univerzit. S novým jménem a vzhledem se tedy ESN USB Budweis stal 530. sekcí organizace a 19. sekcí v České republice.

ESN je studentská nezisková mezinárodní organizace, jejímž cílem je dobrovolná pomoc zahraničním studentům s praktickými problémy při jejich pobytu a studiu. Mimo jiné její snahou je zlepšení vzájemného mezikulturního porozumění, umožnění poznání české země, její kultury a historie, a to zejména prostřednictvím různorodých kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, pořádáním výletů a jiných projektů. Každoročně přijíždí na Jihočeskou univerzitu okolo 200 zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+, kterým se členové spolku ve svém volném čase věnují. V současné době je ve spolku patnáct členů, kteří se starají o organizaci aktivit a chod spolku a dalších 55 studentů, kteří pomáhají zahraničním studentům s praktickými problémy při příjezdu a pobytu na JU.

Se začleněním do ESN přichází kromě čistě praktické změny názvu (pozn.: ESN USB Budweis – Erasmus Student Network University of South Bohemia České Budějovice) přichází i několik výhod, jako např. partnerství, finanční podpora projektů, možnost účasti na vzdělávacích a zážitkových akcích, sdílení know-how napříč univerzitami a další. Spolek i nadále pokračuje v organizaci kulturních večerů, vlajkového průvodu, sportovních aktivit, večerů deskových her, exkurzí, výletů po okolí i do zahraničí, a nově přibydou aktivity podporující větší zapojení Erasmus studentů do společnosti (jako např. projekt Erasmus in Schools).

Ovšem nejen zahraniční studenti mohou z činnosti spolku profitovat. Činností spolku vzniká otevřené mezinárodní prostředí, v němž je možné si procvičit nebo vylepšit své jazykové dovednosti, poznat zahraniční kulturu a spoustu zajímavých lidí.

 
* Stipendia DAAD
 - pro Českou republiku do Německa pro studenty Bc., NMgr., Ph.D. a postdoktorandy a vysokoškolské učitele. Více info zde.
* Neziskové organizace Mladiinfo ČR
- je skupina mladých lidí, kteří se snaží shromažďovat na webu http://www.mladiinfo.cz/ příležitosti k dalšímu kariérnímu růstu studentů (stáže, informace o stipendiích, studiu v zahraničí atd.)