Ve středu 18. 9. a ve čtvrtek 19. 9. 2019 (od 9,00 hod.) proběhnou obhajoby disertačních prací.

Dne 17. 9. 2019 (úterý) se budou od 9,00 hod. ve velké zasedací místnosti FROV JU konat Státní doktorské zkoušky.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci srpnu roku 2019 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 37. týden roku 2019 tento program.

Ve dnech 21. až 23. srpna 2019 proběhla již 19. toxikologická konference s mezinárodní účastí.

Naše fakulta připravila pro magisterské studenty nový předmět Marine Aquaculture.

Na přelomu září a října 2019 pořádá „Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)“ ve spolupráci Fakultou rybářství a ochrany vod JU mezinárodní workshop.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU bude společně se Zemědělskou fakultou JU reprezentovat Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na agrosalonu Země živitelka 2019.