Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd ČR / CzechGlobe / a Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / FROV JU / včetně Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiversity hydrocenóz / CENAKVA /, podepsali Memorandum o porozumění o spolupráci dne 26. dubna 2019. Všichni se shodli, že účast Czech RIs na výzkumné infrastruktuře DANUBIUS vyžaduje činnost na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Národní úroveň zahrnuje spolupráci CzechGlobe RI a CENAKVA RI zřizující národní konsorcium „DANUBIUS CZ“ pro koordinaci činností na národní úrovni.