Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. je jmenována rektorem JU docentkou pro obor „Rybářství“ s účinností od 1. června 2019.

Gratulujeme k úspěšnému průběhu habilitačního řízení na 18. zasedání Vědecké rady FROV JU dne 24. 5. 2019.