Krechl
doc. Ing. Krechl Jiří, CSc.
vedoucí oddělení podpory výzkumu vývoje a inovací, CzechInvest
CzechInvest
Štěpánská 15
120 00  Praha 2
Czech Republic
Životopis
       
Pavlik
prof. MVDr. Pavlík Ivo, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
tř. Generála Píky 7
61300 Brno
Životopis
       
Puncochar RNDr. Punčochář Pavel, CSc.  
referent v sekci vodního hospodářství, MZe ČR
pavel.puncochar@mze.cz
MZe ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Životopis
       
Rados
Mgr. Radoš Jan
vedoucí oddělení NAZV, MZe ČR
MZe ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Životopis
       
Sliva
Ing. Slíva Jaromír
Starosta města České Velenice
Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice
Životopis
       
frebort
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Šlechtitelů 241/27
783 71 Olomouc – Holice
Životopis