IS/STAG = Informační Systém STudijní AGendy

portál = portálové rozhraní IS/STAG (http://portal.jcu.cz)

 

VSTUP DO PORTÁLU    (http://portal.jcu.cz)

 

Jak se přihlásit do portálu, své uživatelské jméno (IDM jméno) zjistíte zde, své heslo pro první přihlášení zde. Nebo postupujte dle tohoto návodu:

1) otevřete si webovou stránku http://portal.jcu.cz

2) do uživatelského jména vyplňte své IDM jméno (pokud jej neznáte, otevřete si stránku https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr, sjeďte na část nazvanou "", vyplňte své příjmení a rodné číslo, klikněte na "". IDM jméno (username/IDM login), které se Vám objeví, vepište do přihlašovacího jména emailu.

3) do hesla vylňte své IDM heslo (návod - viz níže na této stránce)

4) klikněte na tlačítko "Přihlásit se"

 
Pozor: Přihlásit se do portálu IS/STAG mohou jen lidé, kteří v době přihlašování mají buď platný pracovně-právní vztah nebo platné studium. Pokud se Vám nedaří se do portálu přihlásit a ověřili jste si, že zadáváte správné uživatelské jméno i heslo, kontaktujte studijní pracoviště, které ověří, zda máte "platné" studium. Pokud ano, ale přesto se nemůžete přihlásit, kontaktujte správce IDM databáze (idm@rt.jcu.cz).

 
Co vše lze dělat v portálu (stagu) po přihlášení:

1) měnit své osobní údaje, jako je telefon, email, kontaktní adresa, číslo účtu...

2) sledovat svůj studijní plán a postup jeho plnění

3) přihlašovat se na vypsané termíny zápočtů a zkoušek

4) odhlašovat se z vypsaných termínů zápočtů a zkoušek

5) kontrolovat si výsledky svých zkoušek

6) a další...

 

 Co vše lze dělat v portálu (stagu) bez přihlášení:

1) prohlížet si studijní plány a náplně předmětů

2) prohlížet si vypsané termíny zkoušek a zápočtů

3) prohlížet si rozvrhy jednotlivých oborů, místností

4) prohlížet si uložené závěrečné kvalifikační práce

5) a další...

 

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ DO FAKULTNÍ EMAILOVÉ POŠTY:

1) otevřete si webovou stránku  https://adfs.jcu.cz

2) pokud se Vám zobrazí zpráva o existenci problému s certifikátem, zvolte možnost "Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)". Ve Vašem prohlížeči si pak můžete nastavit výjimku pro tento server.

3) v přihlašovacím okně u Uživatelského jména vyplňte své IDM jméno

4) u Hesla vyplňte své IDM heslo

5) klikněte na tlačítko OK

 

 

Jak se tvoří IDM heslo, aneb IDM heslo je vytvořeno z následujících částí:

- druhé písmeno z křestního jména (psané "velkým" písmenem)

- druhé písmeno z příjmení (psané "malým" písmenem)

celé rodné číslo (bez lomítka) a na konci tečka

Vzor: Jan Novák, RČ 123456/7890. Jeho přihlašovací heslo je: Ao1234567890.

Své přihlašovací heslo nikomu nesdělujte! Vy jste odpovědni za svůj přístup!

Po přihlášení si heslo můžete v IDM databázi změnit, stejně jako nastavit "Kontrolní otázky", ale pokud heslo zapomenete a Vaše kontrolní otázky Vám nepomohou, musíte se obracet na správce IDM databáze (idm@rt.jcu.cz) a žádat je o opětovné nastavení původního hesla!

 

ECTS Information Package and Course Catalogue:

- více informací zde