Rozhodnutí o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Rybářství, č. j.: MŠMT-12969/2015, platné do 1. 6. 2023 můžete stáhnout zde.

Zahájená habilitační řízení:

Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
Datum zahájení řízení: 7. 4. 2020

- životopis

- diplom

- potvrzení o pedagogické činnosti

- seznam publikovaných vědeckých a odborných prací

- seznam aplikovaných výstupů

- souhrn scientometrických ukazatelů

- seznam přednášek na vědeckých konferencích

- seznam obhájených závěrečných kvalifikačních prací

- seznam stáží

- přehled projektů